புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

✠ இறுதிக்கால யுகம்

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.முன்னுரை!

ஒரு நாகரீகம் அழிந்துவிட்டது!

தீர்க்கத்தரிசன வசனங்களை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம்!

அவிழ்த்து விடப்பட்ட மிருகம்!

பாவத்தின் கூலி!

தப்பறை வளர்வது எதன் அடையாளம்?

துன்பப் பிரச்சினைகள் நிறைந்த வருங்காலம்!

வேதாகமத்தில் காணப்படும் அடிப்படை!

சிவந்த பெரிய பறவை நாகம்!

பொறுக்கியெடுக்கப்பட்ட படையணி!

சமீப கால வரலாறு!

சிருஷ்டிப்பின் பொருள்!

மகிழ்ச்சி தேடும் முயற்சி!

அரசியல் மோசடிகள்!

கல்லூரிகளில் நடப்பது...!

உந்நத இலட்சியம்!

கடவுள் இருக்கிறார்!

அற்புதங்கள்!

முன் அனுபவத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளுதல்!

புதியதொரு சிலுவைப் போர்!

சமாதானம் எங்கே?

யுத்தம் நியாயமானதாகுமா?

சில நாகரீக பாணிகள்!

இதுவே விபத்து!

உலகத்தின் சமயங்கள்!

பிறர்சிநேகம்!

ஒரு சவால்!

கட்டுப்பாடிழந்த சமூகம்!

இளைஞர்களுக்கோர் அழைப்பு!

திருச்சபையின் அதிகாரம்!

வேத சத்தியங்களின் வெளிச்சத்தில் பாத்திமா செய்திகளின் முக்கியத்துவம்!

போர்த்துக்கல் நாடு!

பாத்திமாவில் நிகழ்ந்த காட்சிகள்!

பாத்திமா இரகசியங்கள்!

திருச்சபையும் பாத்திமாவும்!

திருச்சபையின்அதிகாரபூர்வமான அங்கீகாரப் பத்திரம்!

முடிவுரை!


பிற்சேர்க்கை!

பாத்திமாவில் தேவதாய் கற்றுக்கொடுத்த ஜெபங்கள்!

பாத்திமாவில் தேவதூதன் கற்பித்த ஜெபங்கள்!

கிருபை தயாபத்து மந்திரம்!

புனித பெர்நார்து தேவமாதாவை நோக்கி செய்த ஜெபம்!

தேவமாதாவுக்குத் தன்னை முழுதும் ஒப்புக்கொடுக்கிற ஜெபம்!

மரியாயின் மாசற்ற இருதயத்துக்கு ஒப்புக்கொடுக்கும் ஜெபம்!

அர்ச். சூசையப்பரை நோக்கி ஜெபம்!மரியாயே வாழ்க!

புத்தகம் கிடைக்குமிடம்:
மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை,
ரோசா மிஸ்திக்கா, 11/519, சகாயமாதாப்பட்டனம், இரண்டாவது தெரு, V.V.D. பள்ளி எதிரில், தூத்துக்குடி-628 002. போன்: 9487609983