புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

✠ அர்ச். தோமையார் வரலாறு

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

இந்தியநாட்டு அப்போஸ்தலராகிய புனித தோமையார் வரலாறு!

புனித தோமையாரின் பயணம்!

இந்திய நாடு - இந்திரபட்டணம்!

நாராங்கோட்டை அரசனும் அரண்மனையும்.

விண்ணகத்தில் மாளிகை!

பல்லாயிரம் பக்தர்கள்

பேய் ஓட்டுதல்


ஒரு இளைஞனின் வரலாறு

நாராங்கோட்டையின் சரித்திர ஆராய்ச்சி

மலையாள நாடு

மலையாளத்தில் தோமையார் வேலை

புனித தோமையாரின் முதல் சீடன்

தீமைக்கு நன்மை

இரு அரசர்கள் மனம்திரும்புதல்!

பாலையூர்

பாரூரிலும் வேறு சில ஊர்களிலும்

கோவில்கள் வரலாறு

மயிலாப்பூரிலிருந்து வந்த தூது

மயிலாப்பூர்


மயிலைக்கு வருதல்.

பெரும் மரக்கட்டை

அரசகுல உறவு

அப்போஸ்தலர் சிறையில் அடைபடுகிறார்

மகுதானியும் சீத்தாராமன் குடும்பத்தாரும் மனந் திரும்புகிறார்கள்

பிடிக்கப்போனவர் பிடிபட்டனர்

இயேசுவின் ஊழியர் சிறையிடப்பட்டனர்

தோமையாருக்கு இழைத்த வாதனைகள்

பேயை அடக்குகிறார்

தோமையார் மீண்டும் சிறையில்

விஜயன் வீட்டுச் செய்தி

சாவுக்குத் தீர்ப்பு

வேதசாட்சி முடி

உடல் அடக்கம்

திருக்கல்லறை யாத்திரை

அரசன் அடிமையாகிறான்

அப்போஸ்தலரின் திருப்பொருட்கள்

செந்தோம் - புனித தோமையார் பேராலயம்

கல்லறை தரிசனம்

திருப்பொருள்

சின்னமலை

மலைக்குகை (சின்னமலை)

சிறு கற்சிலுவை (சின்னமலை)

சுனை (சின்னமலை)

காலடிச் சுவடு (சின்னமலை)

பெரியமலை (பரங்கிமலை)

பெரியமலை கற்சிலுவை (பரங்கிமலை)

தேவ அன்னை படம் (பரங்கிமலை)

முடிவுரை

கடமை, செபம், தருமம், செயல்