© இந்த இணையதளத்திலுள்ள கட்டுரைகளும், புத்தகங்களும் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ சேசுவின் திரு இருதய பிரார்த்தனையின் மீதான தியானங்கள்

ஆன்ம இரட்சண்யத்திற்காக இந்த புத்தகத்தை நமது இணையதளத்தில் பதிவேற்ற அனுமதி தந்த மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபைக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்!
பதிப்புரிமை காரணமாக வேறு தளங்களில் வெளியிட அனுமதி இல்லை.

ஆசிரியர்: சுவாமி சங். அந்தோணி வூல்ஃப்.

நம் திவ்ய இரட்சகருடைய ஜீவியத்தின் 33 ஆண்டுகளுக்குத் தோத்திரமாக இந்தப் பிரார்த்தனை 33 மன்றாட்டுக்களைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு மன்றாட்டிலும் நம் இரட்சகரின் ஏதாவது ஒரு இலட்சணம், அல்லது புண்ணியத்தின் மீது நம் கவனம் ஈர்க்கப்படுகிறது. ஜூன் மாதத்தின்போது, இந்த 33 மன்றாட்டுக்களிலும் உள்ள அழகிய சிந்தனைகளை நாம் தியானிப்போம்.