© இந்த இணையதளத்திலுள்ள கட்டுரைகளும், புத்தகங்களும் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

ஞானப் புத்தகங்கள் விலைப்பட்டியல்

கடவுள் - மனிதனின் காவியம் முதல் புத்தகம் 200/-

கடவுள் - மனிதனின் காவியம் மூன்றாம் புத்தகம் 350/-

கடவுள் - மனிதனின் காவியம் நான்காம் புத்தகம் 200/-

கடவுள் - மனிதனின் காவியம் ஐந்தாம் புத்தகம் 125/-

கடவுள் - மனிதனின் காவியம் 2,6 முதல் 10 வரை ஒவ்வொன்றும்) 350/-

உலகின் இறுதிக்காலங்கள் 125/-

திருப்பாடுகளின் வரலாறு 160/-

அனுதின ஜெப புத்தகம் 50/-

திருப்பாடுகளின் தியானம் 90/-

அறிவோம் பத்துக் கட்டளைகளை 100/-

மலை மேல் பிரசங்கம். 65/-

அறிவோம் அப்போஸ்தலர்களை: அர்ச். பிலவேந்திரர் 90/-

சத்திய வேத சித்திர விளக்கம் (தமிழ்) 350/-

சத்திய வேத சித்திர விளக்கம் (ஆங்கிலம்) 400/-

ஞான உபதேசக் கோர்வை (மூன்று பாகங்கள்) 325/-

மன்ரேசா (அர்ச். இஞ்ஞாசியாரின் தியானப் பிரசங்கங்களின் தொகுப்பு) 125/-

கிறிஸ்துநாதர் அநுசாரம் 150/-

பாத்திமா காட்சிகள் 75/-

பாவசங்கீர்த்தனத்தின் இரகசியம் 60/-

சேசுவின் திருநாமத்தின் அதிசயங்கள் 35/-

கற்பு என் பொக்கிஷம் 40/-

என்னைப்படி அல்லது வருத்தப்படு (உத்தரிக்கிற ஆன்மாக்கள் பற்றியது.) 25/-

ஞான உணர்த்துதல் 40/-

என்னைப் படிக்காவிட்டால் நீ வருத்தப்படுவாய். 50/-

கத்தோலிக்க வேத சத்தியங்கள் 45/-

இதுதான் பாத்திமா செய்தி, இதுவே பரிகார பக்தி 35/-

ஞான சரீரம் 35/-

சலேத் இரகசியம் 30/-

மரியாயின் இரகசியம் 30/-

தேவ இரகசிய ரோஜா மாதா காட்சிகள் 30/-

The Penny Catechism 35/-

அமலோற்பவ மாமரியின் போரணி 40/-

அன்னையை நேசிக்க பன்னிரு படிகள் 30/-

மரியாயின் மாசற்ற இருதய பரிகார பக்தி முயற்சிகள் 25/-

முத்துக்குளித்துறையின் முதல் ஆயர் (வந்ரோச் ஆண்டகையின் வரலாறும் 30/-

மோட்சம், நரகம், உத்தரிக்கிற ஸ்தலம் 35/-

திவ்விய பலிபூசையின் அதிசயங்கள் 35/-

வியாகுல மாதா பக்தி 35/-

தலைவெள்ளி, முதல் சனி பக்தியும், ஜெபமாலையும் அனுசரிக்கும் முறை 20/-

உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்துக்கு அனுதின யாத்திரை 12/-

காவல் சம்மனசானவர் 10/-

சின்னக் குறிப்பிடம் 10/-

சிலுவைப்பாதை 15/-

பரிசுத்த ஆவி ஜெபம் 6/-

சேசுவின் திரு இருதய மந்திரமாலை 6/-

தேவ மாதாவின் மந்திரமாலை 10/-

அர்ச். சூசையப்பர் பக்திமாலை 10/-

அர்ச். சூசையப்பரின் மாந்தை நவநாள்

ஆதித் திருச்சபையின் பத்து வேதகலாபனைகள் 10/-

திருச்சபைக் கட்டளைகள் 10/-

சேசுவின் இரக்கபக்தி 10/-

அர்ச். பிலோமினம்மாள் ஜெப புத்தகம் 10/-

அர்ச்சியசிஷ்டவர்களின் பட விளக்கம் 276/-

பூசை மந்திரமும், ஆசை நன்மையும் 10/-

மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை,
ரோசா மிஸ்திக்கா, 11/519, சகாயமாதாப்பட்டனம், இரண்டாவது தெரு, V.V.D. பள்ளி எதிரில், தூத்துக்குடி-628 002, 

☎ 0461-2361989, 9487609983.