© இந்த இணையதளத்திலுள்ள கட்டுரைகளும், புத்தகங்களும் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ அர்ச். பிலோமினம்மாள்

ஆன்ம இரட்சண்யத்திற்காக இந்த புத்தகத்தை நமது இணையதளத்தில் பதிவேற்ற அனுமதி தந்த மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபைக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்!
பதிப்புரிமை காரணமாக வேறு தளங்களில் வெளியிட அனுமதி இல்லை.

பதிப்புரை

ஆன்மாக்களைக் கவர்ந்திழுக்கும் காந்த விளக்கு!

ஆதி கிறீஸ்தவர்களின் சுரங்கக் கல்லறைகள்!

1500 ஆண்டுகள் கல்லறையின் மறைவில்!

பிலோமினம்மாளின் அதிசய இரத்தம்!

மேலும் மூன்றாண்டு மறைவு!

நேப்பிள்ஸ் நகருக்கு வரல்!

நேப்பிள்ஸ் நகரிலிருந்து முஞ்ஞானோவுக்குப் புறப்படல்!

புதுமை வரத்தி முஞ்ஞானோ வந்தாள்!

பிலோமினம்மாளின் பக்தர்களாயிருந்த பாப்புமார்களும் அர்ச்சியசிஷ்டவர்களும்!

அர்ச். பிலோமினம்மாளின் சுயசரிதை!

அர்ச். பிலோமினம்மாள் இரத்தத்தில் நிகழும் புதுமைகள்!

அர்ச். பிலோமினம்மாள் பரிகார பக்தியின் முன்மாதிரிகை!

அர்ச். பிலோமினம்மாளின் சுரூபத்தில் நிகழ்ந்த அதிசய மாற்றங்கள்!

அர்ச். பிலோமினம்மாளின் பக்தி முயற்சிகள்!

அர்ச். பிலோமினம்மாள் பிரார்த்தனை!

அர்ச். பிலோமினம்மாளும் உலகளாவிய வாழும் ஜெபமாலை இயக்கமும்!