இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ அர்ச். பிலோமினம்மாள்

புதிய நட்சத்திரம்
புனித பிலோமினா

பதிப்புரை

ஆன்மாக்களைக் கவர்ந்திழுக்கும் காந்த விளக்கு!

ஆதி கிறீஸ்தவர்களின் சுரங்கக் கல்லறைகள்!

1500 ஆண்டுகள் கல்லறையின் மறைவில்!

பிலோமினம்மாளின் அதிசய இரத்தம்!

மேலும் மூன்றாண்டு மறைவு!

நேப்பிள்ஸ் நகருக்கு வரல்!

நேப்பிள்ஸ் நகரிலிருந்து முஞ்ஞானோவுக்குப் புறப்படல்!

புதுமை வரத்தி முஞ்ஞானோ வந்தாள்!

அரிய புதுமைகள் பல நடந்தன!

முஞ்ஞானோவுக்கு வெளியே புதுமைகள்: பேறுகால உதவி

வக்கீல் குணமானார்

இறந்த சிறுவன் உயிர் பெற்றான்!

கொள்ளையரிடமிருந்து பாதுகாப்பு

கொலைத் தண்டனை மன்னிக்கப்படல்

கடலின் ஆபத்திலிருந்து மீட்பு

மேற்றிராணியாரின் தேவை நிறைவு செய்யப்பட்டது. 

முத். பவுலின் மரி ஜாரிகோ குணமடைதல் -  (பிலோமினாளுக்கு அர்ச். பட்டம் வழங்கக் காரணமாயிருந்த பெரும் புதுமை)

பிலோமினம்மாளின் பக்தர்களாயிருந்த பாப்புமார்களும் அர்ச்சியசிஷ்டவர்களும்!

12-ம் சிங்கராயர்

16-ம் கிரகோரியார்

வண. 9-ம் பத்திநாதர்

13-ம் சிங்கராயர், அர்ச். 10- ம் பத்திநாதர்

ஞானத் தாத்தாவும் ஞானப் பேத்தியும்!

அர்ச். பிலோமினம்மாளின் சுயசரிதை!

முதல் வெளிப்படுத்தல்

இரண்டாம் வெளிப்படுத்தல்

மூன்றாம் வெளிப்படுத்தல்

அர்ச். பிலோமினம்மாள் இரத்தத்தில் நிகழும் புதுமைகள்!

அர்ச். பிலோமினம்மாளின் இரத்தம் இப்படி கடவுளால் மகிமைப்படுத்தப்படுவது ஏன்?

அர்ச். பிலோமினம்மாள் பரிகார பக்தியின் முன்மாதிரிகை!

பிலோமினாவின் சின்ன சகோதரிகள்

அர்ச். பிலோமினம்மாளின் சுரூபத்தில் நிகழ்ந்த அதிசய மாற்றங்கள்!

1841ல் நடந்த மற்றொரு மாற்றம்

அர்ச் - பிலோமினம்மாளின் சுரூபத்தில் இம்மாற்றங்கள் நிகழ்வதன் பொருளென்ன?

அர்ச். பிலோமினம்மாளின் பக்தி முயற்சிகள்!

அர்ச். பிலோமினம்மாள் பிரார்த்தனை!

அர்ச். பிலோமினம்மாளும் உலகளாவிய வாழும் ஜெபமாலை இயக்கமும்!


மரியாயே வாழ்க!