இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

📖 கடவுள்-மனிதனின் காவியம் 1


கடவுள் மனிதனின் காவியம் - பதிப்புரை

மரியாவால்டோர்ட்டாவின் வாழ்க்கைக் குறிப்புகள்


இவ்வெளிப்படுத்தலின் காரணம்


முகவுரை


1. முன்னுரை


2. சுவக்கீனும், அன்னம்மாளும் ஆண்டவருக்கு ஒரு நேர்ச்சை செய்கிறார்கள்


3. அன்னம்மாள் தேவாலயத்தில் ஜெபிக்கிறாள். அவள் விருப்பம் நிறைவேற்றப்படுகிறது


4. அன்னம்மாள் ஒரு துதிப்பாடலால் தன் தாய்மையை அறிவிக்கிறாள்.

5. கன்னிமரியாயின் பிறப்பு.

                    சேசு கூறுகிறார்: 27ஆகஸ்ட் 1944.

6. அன்னம்மாளின் சுத்திகரச் சடங்கும் மரியாயை ஒப்புக் கொடுத்தலும்.

7. தன் தாயின் நாவில் மைந்தன் ஞானத்தை வைத்துள்ளார்.

8. மாதா தேவாலயத்தில் காணிக்கையாக ஒப்புக்கொடுக்கப்படல்.

9. சுவக்கீன் அன்னம்மாள் மரணம்.

10. கிறீஸ்துநாதரின் வருகைக்காக மரியம்மாளின் மன்றாட்டுக் கீதம்.

                    சேசு கூறுகிறார்:2 செப்டம்பர்  1944.

11. மரியம்மாள் தன் வார்த்தைப்பாட்டை கடவுள் தனக்குக் கொடுக்கப்போகும் மணாளனிடம் கூற முடிவெடுக்கிறார்கள்.

12. அர்ச். சூசையப்பர் கன்னிமரியாயின் மணாளனாக நியமிக்கப்படுகிறார்.

13. பரிசுத்த கன்னிகைக்கும் அர்ச். சூசையப்பருக்கும் மெய்விவாகம்.

                    சேசு கூறுகிறார்: 5 செப்டம்பர்  1944.

14. சூசையப்பரும் மரியாயும் நாசரேத் வந்து சேருதல்.

15. சுவிசேஷத்திற்கு முந்திய நிகழ்ச்சிகளின் முடிவு.

16. மங்கள வார்த்தை.

17. ஏவாளின் கீழ்ப்படியாமையும் மரியாயின் கீழ்ப்படிதலும்.

                    மாதா கூறுகிறார்கள்: 8 மார்ச் 1944.

                    சேசு கூறுகிறார்: 5 மார்ச்  1944.

18. எலிசபெத்தின் கர்ப்பம் பற்றி சூசையப்பருக்கு அறிவித்தல்.

19. மரியாயும், சூசையப்பரும் ஜெருசலேமுக்குப் புறப்படுகிறார்கள்.

20. ஜெருசலேமிலிருந்து சக்கரியாஸின் வீட்டிற்கு மாதாவின் பயணம்.

21. மாதா சக்கரியாஸின் வீட்டில் வந்து சேருதல்.

22. மரியாயும் எலிசபெத்தம்மாளும் தங்கள் குழந்தைகளைப் பற்றிப் பேசுகிறார்கள்.

                    மாதா கூறுகிறார்கள்: 2 ஏப்ரல்  1944.

23. ஸ்நாபகரின் பிறப்பு.

24. ஸ்நாபகரின் விருத்தசேதனம்.

25. ஸ்நாபகரை தேவாலயத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள்.

                    மாதா கூறுகிறார்கள்: 5, 6 ஏப்ரல்  1944.

26. மாதா சூசையப்பரிடம் விஷயத்தைத் தெளிவு படுத்துகிறார்கள்.

27. குடிக்கணக்கின் கட்டளை.

28. பெத்லகேமுக்குப் பயணம்.

29. நமதாண்டவராகிய சேசுக்கிறீஸ்துவின் பிறப்பு.

                    மாதா கூறுகிறார்கள்: 6 ஜூன்  1944.

30. இடையர்கள் வந்து சேசு பாலனை ஆராதிக்கிறார்கள்.

                    தொடர்ச்சி...

31. சக்கரியாஸின் வருகை.

                    மாதா கூறுகிறார்கள்: 8 ஜூன்  1944.

32. சேசுவைக் கோவிலில் காணிக்கையாக்குதல்.

                    சேசு கூறுகிறார்: 2 பெப்ருவரி 1944.

33. கன்னிகை பாடிய தாலாட்டு.

34. ஞானிகள் ஆண்டவரை ஆராதித்தல்.

                    சேசு கூறுகிறார்: 28 பெப்ருவரி  1944.

35. எஜிப்துக்கு ஓடிப்போதல்.

                    சேசு கூறுகிறார்: 9 ஜூன்  1944.

36. எஜிப்தில் திருக்குடும்பம்.

                    சேசு கூறுகிறார்: 26 ஜனவரி 1944.

37. சேசுவுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட முதல் தொழிற்கல்விப் பாடம்.

                    சேசு கூறுகிறார்: 21 மார்ச்  1944.

38. சேசு, யூதா, யாகப்பர் ஆகிய மூவருக்கும் மாதா ஆசிரியை ஆகிறார்கள்.

39. சேசுவின் சுயபொறுப்பு வயதின் சடங்கிற்கு தயாரிப்புகளும், நாசரேத்திலிருந்து புறப்படுதலும்.

40. பன்னிரண்டு வயது சேசு தேவாலயத்தில் பரிசோதனை செய்யப்படுகிறார்.

41. தேவாலயத்தில் வேத சாஸ்திரிகளுடன் சேசுவின் தர்க்கவாதம்.

                    சேசு கூறுகிறார்: 29 ஜனவரி 1944.

42. அர்ச். சூசையப்பரின் மரணம்.

43. சேசுவின் மறைந்த வாழ்வு முற்றுப் பெறுகிறது.


மரியாயே வாழ்க!


புத்தகம் கிடைக்குமிடம்:
மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை,
ரோசா மிஸ்திக்கா, 11/519, சகாயமாதாப்பட்டனம், இரண்டாவது தெரு, V.V.D. பள்ளி எதிரில், தூத்துக்குடி-628 002. போன்: 0461 - 2361989