புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

✠ திருமணம்-திருச்சபை போதனை

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.


திருமணம்-குடும்பம் பற்றிய திருச்சபையின் போதனை


கிறிஸ்தவ திருமணத்தின் இயல்பும் அதன் நோக்கமும்

புத்திர சந்தானம்

பிரமாணிக்கம்

திருவருட் சாதனம்

கிறிஸ்தவ திருமணத்தினதும் குடும்ப வாழ்வினதும் புனரமைப்பு

கிறிஸ்தவ குடும்பத்தின் கல்விப் பணி

கிறிஸ்தவ குடும்பத்தின் புனிதப்படுத்தும் பணி

கிறிஸ்தவ குடும்பம் இறை மக்களுக்கு ஆற்றும் பணி

இன்றைய உலகில் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தின் பணி

கிறிஸ்தவ திருமணம், கிறிஸ்தவ குடும்ப வாழ்வு, அப்போஸ்தலம் என்பதற்கு ஆயத்தம்

கிறிஸ்தவ குடும்பங்களின் சிறந்த மாதிரிகை - திருக்குடும்பம்