புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

✠ வாழும் ஜெபமாலை இயக்கம்

வாழும் செபமாலை இயக்கத்தின் தேசிய ஊக்குவிப்பாளர் 
சகோதரர் தனராஜ் ரொட்ரிகஸ்