புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

✠ வேளாங்கண்ணி பேராலய வரலாறு

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.


கீழை நாடுகளின் லூர்து நகர் வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய அன்னையின் திருத்தலப் பேராலய வரலாறு

மரபு உரை

அணிந்துரை

தோற்றுவாய்

திருத்தலமும் அறிமுகமும்


ஆலயமும் அதன் சிறப்பும்

காட்சியும், மாட்சியும்

மாதா குளம் - இடையர் குலச் சிறுவன்

மோர் விற்ற சப்பாணி

புயலில் அகப்பட்ட போர்த்துக்கீசியர்

தாயும், சேயும்

வரலாற்றில் போர்த்துக்கீசியர்


வேளாங்கண்ணியில் போர்த்துக்கீசியர்

பிரான்சிஸ்கு சபையினரின் மறைப்பணி

நாகப்பட்டினம் - பங்கு

நாகப்பட்டினத்தில் டச்சுக்காரர்கள்

வேளாங்கண்ணி - புதிய பங்கு

புதிய மறை மாவட்டத்தில் வேளாங்கண்ணி

புதுப் பொலிவுற்ற திருத்தலம் - பெருமை சேர் பசிலிக்கா

இணைத்து எழுந்த பேராலயம்

பசிலிக்கா எனும் பேராலயம்

பேராலயமும், பெருமையும்

வேளாங்கண்ணித் திருத்தல பசிலிக்காவின் சார்பாக பரிசுத்த தந்தை வழங்கியுள்ள பலன்கள்

திருத்தலமும், திருவிழாவும்

பயணிகளும், பல வசதிகளும் 

திருப்பயணிகளும், குறிப்புக்களும்