இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ வேளாங்கண்ணி பேராலய வரலாறு

கீழை நாடுகளின் லூர்து நகர் வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய அன்னையின் திருத்தலப் பேராலய வரலாறு

மரபு உரை

அணிந்துரை

தோற்றுவாய்

திருத்தலமும் அறிமுகமும்


ஆலயமும் அதன் சிறப்பும்

காட்சியும், மாட்சியும்

மாதா குளம் - இடையர் குலச் சிறுவன்

மோர் விற்ற சப்பாணி

புயலில் அகப்பட்ட போர்த்துக்கீசியர்

தாயும், சேயும்

வரலாற்றில் போர்த்துக்கீசியர்


வேளாங்கண்ணியில் போர்த்துக்கீசியர்

பிரான்சிஸ்கு சபையினரின் மறைப்பணி

நாகப்பட்டினம் - பங்கு

நாகப்பட்டினத்தில் டச்சுக்காரர்கள்

வேளாங்கண்ணி - புதிய பங்கு

புதிய மறை மாவட்டத்தில் வேளாங்கண்ணி

புதுப் பொலிவுற்ற திருத்தலம் - பெருமை சேர் பசிலிக்கா

இணைத்து எழுந்த பேராலயம்

பசிலிக்கா எனும் பேராலயம்

பேராலயமும், பெருமையும்

வேளாங்கண்ணித் திருத்தல பசிலிக்காவின் சார்பாக பரிசுத்த தந்தை வழங்கியுள்ள பலன்கள்

திருத்தலமும், திருவிழாவும்

பயணிகளும், பல வசதிகளும் 

திருப்பயணிகளும், குறிப்புக்களும்