இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

படைகளின் ஆண்டவரே உமது இல்லம் அழகானது ***

படைகளின் ஆண்டவரே உமது இல்லம் அழகானது
உமது இல்லமே அழகானது

1. உமது இல்லத்திலே தங்கிடுவோர் என்றும்
உண்மையில் பேறுபெற்றோர்
எந்நாளும் உம்மையே புகழ்வார்கள்
உமது பேரன்பை எண்ணி மகிழ்வார்கள்

2. வேறிடத்தில் நான் வாழ்வதினும் உமது
ஆலயம் மேலானது
அருளும் மேன்மையும் அளிப்பவரே உமது
உறைவிடம் எனக்குப் புகலிடமே