இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

இயேசுவில் இணைந்திட வாருங்களே ***

இயேசுவில் இணைந்திட வாருங்களே
குருவுடன் சேர்ந்திங்கு கூடுங்களே

1. இறைமகன் இயேசுவின் பலியிதுவே
இகபரம் இணைந்திடும் வழியிதுவே
மறைவழி மனிதனை மாற்றிடவே
மனதில் அமைதி நாளும் பெறவே

2. கறைபட்ட வாழ்வினைக் களைந்திடவே
குறைபட்ட நெஞ்சங்கள் திருந்திடவே
எளியவர் வாழ்வில் நலம் பெறவே
ஏழை மகிழ்வை என்றும் பெறவே