இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

ஆலயம் இறை ஆலயம் அருமையான ஓவியம் ***

ஆலயம் இறை ஆலயம் அருமையான ஓவியம்
இறைவன் உறையும் காவியம்
இணைவோம் அவரின் இல்லிடம்

1. ஆலயமணியே அவர் குரலாம்
அழைக்கும் இறைவன் அரும் ஒலியாம்
பீடமே அன்பின் பிரசன்னமாம்
பிரசன்னம் பிரசன்னம் பிரசன்னமாம்

2. இறைவனின் வார்த்தை மனுவாகும்
மறைஉடல் இயேசுவின் உடலாகும்
இறைமக்கள் இறைவனின் தரிசனம்
தரிசனம் தரிசனம் தரிசனமாம்