இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

அம்மா உந்தன் அன்பினிலே அருள்வாய் எமக்கு அடைக்கலமே ***

அம்மா உந்தன் அன்பினிலே
அருள்வாய் எமக்கு அடைக்கலமே

1. இறைவன் படைத்த எழிலே எழிலே
இயேசுவைத் தந்த முகிலே முகிலே
தூய்மை பொழியும் நிலவே நிலவே
துணையே வாழ்வில் நீயே

2. புவியோர் எங்கள் புகழே புகழே
புனிதம் பொங்கும் அழகே அழகே
உம் மகன் புதிய உறவில் உறவில்
எம்மையும் வதியச் செய்வாய்