இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

பலிபீடம் வரும் குருவோ புதுப்பாடம் தரும் மொழியோ ***

பலிபீடம் வரும் குருவோ புதுப்பாடம் தரும் மொழியோ
நல்நாதம் தரும் இசையோ நம் வாழ்வு பெரும் பலியோ

1. சிறு குழந்தையை வரவிடுங்கள்
பல இன்னல்கள் நான் தீர்ப்பேன்
உந்தன் ஆசைகள் நான் அறுப்பேன்
புது உலகம் நான் சமைப்பேன்

2. செந்நீர் சிந்திய இடமிதுவே சீரருள் பெற்ற இடமிதுவே
அதை நினைத்தே நாம் கூடிடுவோம்
புதுப்பலியை படைத்திடுவோம்