இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

⛪ தூத்துக்குடி மறைமாவட்டம்

தூத்துக்குடி மறைமாவட்டம்


17 புனித இராஜகன்னி மாதா ஆலயம், கடகுளம்

22 புனித இராயப்பர், சின்னப்பர் ஆலயம், இடிந்தகரை

29 புனித விண்ணேற்பு அன்னை ஆலயம், தோப்புவிளை

32 புனித அந்தோணியார் ஆலயம் விசுவாசபுரம்

54 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், நெடுங்குளம்

60 மூன்று அரசர்கள் ஆலயம், கூத்தன்குழி

103 புனித அந்திரேயாஆலயம், உவரி

104 செல்வமாதா ஆலயம் (கப்பல்மாதா ஆலயம்) - உவரி

105 அன்னை வேளாங்கண்ணி ஆலயம், உவரி

106 புனித அந்தோனியார் திருத்தலம், உவரி

118 புனித மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், தருவைக்குளம்

132 புனித சவேரியார் ஆலயம் இரம்மதபுரம்

135 ஜெபமாலை அன்னை ஆலயம், மாதாநகர்

172 தூய சவேரியார் ஆலயம், சி. சவேரியார்புரம்

182 பரிசுத்த திருகுடும்ப தேவாலயம், வடக்கன்குளம்

183 தூய அந்தோணியார் ஆலயம், வடக்கன்குளம்

202 புனித பிரகாசியம்மாள் ஆலயம் பிரகாசபுரம்

214 புனித தோமையார் ஆலயம், தென்மயிலை நகர்

215 வேம்பார் துறைமுக பாதுகாவலர் புனித அந்தோனியார்

216 தூய சவேரியார் ஆலயம், வேம்பார்

217 தூய ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், வேம்பார்

224 புனித இராயப்பர் ஆலயம், இராயப்பபுரம்

226 புனித எஸ்தாக்கியார் ஆலயம், மிட்டாதார்குளம்

229 வியத்தகு வியாகுல மாதா ஆலயம், மலையன்குளம்

233 தூய சவேரியார் ஆலயம், தூத்துக்குடி

236 ஆரோக்கிய அன்னை திருத்தலம், அடைக்கலாபுரம்

244 புனித அந்தோணியார் திருத்தலம், இடிந்தகரை

255 தூய சந்தியாகப்பர் திருத்தலம், திருவைகுண்டம்

256 தூய சுவாமிநாதர் ஆலயம், சுவாமிநாதபுரம்

257 தூய சூசையப்பர் ஆலயம், மலவரயானதம்

258 தூய சவேரியார் ஆலயம், அதலிகுளம்

259 தூய தோமையார் ஆலயம், மணல்குண்டு

260 தூய மத்தேசியார் ஆலயம், திருக்களூர்

261 தூய அன்னம்மாள் ஆலயம், ஆழ்வார்திருநகரி

272 புனித தஸ்நேவிஸ் மாதா ஆலயம், சிந்தாமணி

283 வான்படை தளபதி தூய மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், அதிசயபுரம்

284 அதிசய மணல் மாதா முதன்மை திருத்தலம், சொக்கன்குடியிருப்பு

288 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், கூட்டப்புளி

289 உலக இரட்சகர் திருத்தலம், திசையன்விளை

300 பனிமய மாதா திருத்தலப் பேராலயம், தூத்துக்குடி

337 புனித ஆரோக்கிய நாதர் ஆலயம், நாகல்குளம் உள்வாய்

340 திருச்சிலுவை திருத்தலம், மணப்பாடு

352 புனித பிரான்சிஸ் போர்ஜியார் ஆலயம், தண்டேயர்விளை

377 புனித லூர்து அன்னை ஆலயம், கலந்தபனை

379 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், தளபதி சமுத்திரம், பெருமளஞ்சி

385 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், வடக்கு வேப்பிலாங்குளம்

387 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், ஏரல்

388 புனித தோமையார் ஆலயம், அதிசயபுரம்

389 புனித சந்தியாகப்பர் ஆலயம், கொற்கை

390 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், திருவழுதிநாடார் விளை

391 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், அரசன்குளம்

397 புனித குழந்தை இயேசுவின் தெரசாள் ஆலயம், புஷ்பவனம்

398 பாத்திமா அன்னை திருத்தலம், வள்ளியூர்

433 புனித அன்னம்மாள் ஆலயம், கிழவனேரி

434 புனித சந்தனமாதா ஆலயம், தெற்கு ஆறு புளி

435 புனித ஆரோக்கியநாதர் ஆலயம், நடு ஆறு புளி

436 புனித சவேரியார் ஆலயம், புதுகுடியிருப்பு

437 புனித லூர்து அன்னை ஆலயம், செம்பாடு

439 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், நாட்டார்குளம்

447 தூய அலங்கார உபகார அன்னை ஆலயம், தூத்துக்குடி

451 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், அரசூர் பூச்சிக்காடு