இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

⛪ பாளையங்கோட்டை மறைமாவட்டம்

பாளையங்கோட்டை மறைமாவட்டம்


08 பரலோக மாதா திருத்தலம், காமநாயக்கன்பட்டி

11 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், செவல்பட்டி

23 ஆரோக்கிய மாதா ஆலயம், கயத்தாறு

109 தூய இரபேல் அதிதூதர் ஆலயம், வல்லம்

127 அதிசய மின்னல் மாதா திருத்தலம், தன்னூத்து

164 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், அகரக்கட்டு

165 தூய அடைக்கல அன்னை திருத்தலம், ஆண்டிப்பட்டி

190 திருமலை மாதா புனித லூர்து அன்னை திருத்தலம், திருமலாபுரம்

203 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், கருத்தப்பிள்ளையூர்

212 புனித லூர்து அன்னை ஆலயம், கயத்தாறு

222 புனித இராயப்பர் சின்னப்பர் ஆலயம், சேர்ந்தமரம்

238 புனித ஞானப்பிரகாசியார் ஆலயம், நாஞ்சான்குளம்

316 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், நற்கருணை ஆண்டவர் ஆராதனை ஆலயம், அலவந்தான்குளம்

330 திருத்தூதர் யாக்கோபு ஆலயம், வீரவநல்லூர்

346 புனித அருளப்பர் ஆலயம், ஊத்துமலை