இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

மாதா பரிகார மலர் - மே - ஜுன் 2019 - பாவம்


முன்னுரை: சிநேகமே பரிகாரம் - பரிகாரமே சிநேகம்!

பாவம் ஆவதென்ன?

ஜென்மப் பாவம்

கர்மப் பாவம்

பாவம் தண்டிக்கப்படும் விதம்: பழைய ஏற்பாடு

கல்வாரிப் பலி: உன்னத தெய்வீக பாவப் பரிகாரம்!

கல்வாரிப் பலியின் தொடர்ச்சியாகிய திவ்ய பலிபூசை!

பாவப் பரிகாரம்: நம்முடைய பங்கு!

பாவப் பரிகாரம் விளைவிக்கும் பிற நன்மைகள்!

சாதி வெறி, இன வெறி

வழிபாட்டுக்கும், வாழ்வுக்கும் இடையிலுள்ள பெரும் இடைவெளி

கிறீஸ்தவர்களிடையே ஜெப, தவமின்மை

தனி ஜெபமாலை, குடும்ப ஜெபமாலை

நல்ல பிரதிக்கினை செய்வதன் முக்கியத்துவம்

பரிசுத்த வாழ்வுக்கான பிரதிக்கினை

பரிகாரம் செய்யும் விதம்

நம் அன்றாட வாழ்வில் இரட்சணியத்திற்கு மிக அவசியமான முக்கிய தேவத்திரவிய அனுமானங்கள்:

பாவங்கள் எனக்கு (மாதாவுக்கு) எதிராகச் செய்யப்படுகின்றன!

அர்ச்சியசிஷ்ட சூசையப்பரிடம் போங்கள்!

அர்ச். சூசையப்பரின் வல்லமை!

அர்ச். குழந்தை தெரேசம்மாள் ஒரு நாளைக்கு 50 முதல் 100 பரித்தியாகங்கள் வரை செய்வாள்.

கிடைக்குமிடம்:
மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை,
ரோசா மிஸ்திக்கா, 11/519, சகாயமாதாப்பட்டனம், இரண்டாவது தெரு, V.V.D. பள்ளி எதிரில், தூத்துக்குடி-628 002. போன்: 0461 - 2361989