இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ பூம்பொழில்

முன்னுரை

கர்த்தர் கற்பித்த மன்றாட்டு

சிலுவைப்பாதை

வீணாகும் வேதனை

சிலுவையின் பாதை

புத்தாண்டு

எச்சரிப்பு

தபசா? என்ன தபசு?

தேவ பதிலாள்

வழித்துணை

விடா முயற்சி

யேசுவுக்கு சட்டை

அழைப்பு

அந்தப் பெண்

ஜெபமாலை

கன்னியும் கத்தரீனும்

கத்தரீனுக்கு அன்னை அளித்த செய்தி

பச்சை உத்தரீயம்

லாசலேத்

லூர்துகெபியில் ஜெபமாலை

லூர்து அன்னை

நம்பிக்கை நாயகி

அன்னையின் துயரம்

15 பேர் பார்த்தது

பாத்திமாவில் பாவிகள்

மாசற்ற இதயம்

தங்க இருதயம்

ஜெர்த்துருத்

தாயும் சேயும்

கண்டேன்

நன்மை வாங்குமுன்

கூப்பிட்டது யார்?

யேசுவின் அடிச்சுவடுகளில்

இரு குழந்தைகள்

புண்ணியத்தில் வளர

முதற் கதை

மனிதனின் அதிமுக்கிய அலுவல்

பாவம்

தனித் தீர்வை

பொதுத் தீர்வை

தண்டனை

நரகத்தின் சித்திரம்

யேசுவின் பாடுகள்

சாவு

இறைவனின் இரக்கம்

இறைவனின் பொறுமை

இதை வெளியிட்டால் I...

இதை வெளியிட்டால் II...

இறந்தோரை மறவாதே

நல்ல மனதுள்ளவர்களுக்கு

யூதித் பாட்டி

கவலை வேண்டாம்

அநியாயச் சட்டம்

அரசனின் ஆத்திரம்

பூசையின் பலன்

காணாமற்போன ஜெபமாலை

மன்னிப்பு

அன்னையின் ஆரோபணம்

வியாகுல அன்னை

உலகம் உயர்வடைய

கடவுளை எவ்வளவு நேசிக்கிறாய்?

13-05-1917

உலகத்தைக் காப்பாற்ற நீ என்ன செய்யப் போசிறாய்?

என் மக்கள் ஜெபிப்பார்களானால்...

நன்றி கெட்ட மகன்

வேலை செய்ய மாட்டேன்!

பதில்

இளவரசி

அன்பு தேவை

நவம்பர் மாதம்

இரவலாகக் கொடுத்திருக்கிறார்

வேண்டாத வாசல்

சிந்தித்துப் பார்:


சுமார் 45 வருடங்களுக்கு முன் பதிப்பிக்கப்பட்ட இந்த புத்தகம் நமது இணையத்தில் வெளிவர உதவிய சகோ.வானதி ப்ரெட்ரிக் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...