இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ மாமரியைப் பற்றிய அறிவு - 2

தமிழில் இந்தப் புத்தகம் இன்னும் அச்சிடப்படவில்லை. விசுவாசிகள் படித்து பயன்பெற மட்டுமே இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே பதிப்புரிமை காரணமாக வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கு அனுமதியில்லை.

மாமரியின் கதியின் உன்னத மகத்துவம்பிரிவு 1 கடவுளின் உத்தமதனங்களோடுள்ள தொடர்பில் தெய்வீகத்தாய்மையின் உன்னத மகத்துவம்

பிரிவு 2 தெய்வீகத் தாய்மை தன்னிலேயே கொண்டுள்ள  உன்னத மகத்துவம்

பிரிவு 3 மனிதாவதாரம் மற்றும் இரட்சணியம் ஆகிய பரம இரகசியங்களில் கடவுளோடு ஒத்துழைப்பவர்கள் என்ற முறையில் மாமரியின் உன்னத மகத்துவம்நன்றி: இந்த புத்தகத்தை பதிவிட உதவிய திரு.மகிபன் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்.