இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ நித்தியத் தீர்வை


தீர்க்கத்தரிசன வசனங்களை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம்!

நடுத்தீர்வையின் நாளில் கிறீஸ்துநாதர்!

இறுதி காலம் எப்படி இருக்கும்? அப்போது மக்கள் எப்படி இருப்பார்கள்?மரியாயே வாழ்க!

புத்தகம் கிடைக்குமிடம்:
மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை,
ரோசா மிஸ்திக்கா, 11/519, சகாயமாதாப்பட்டனம், இரண்டாவது தெரு, V.V.D. பள்ளி எதிரில், தூத்துக்குடி-628 002. போன்: 0461 - 2361989