இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ ஜெபமாலையின் இரகசியம்


ஜெபமாலை ஒரு சிவந்த ரோஜா - பாவத்திலிருப்பவர்களுக்கு!

ஜெபமாலை ஒரு தேவ இரகசிய ரோஜாச் செடி - பக்தியுள்ள ஆன்மாக்களுக்கு!

ஜெபமாலை ஒரு ரோஜா மொட்டு - சிறுவர்களுக்காக!

ரோஜா மலர் 1. ஜெபமாலையில் வரும் ஜெபங்கள்!

ரோஜா மலர் 2. ஆரம்ப வரலாறு

ரோஜா மலர் 3. அர்ச்சிஷ்ட சாமிநாதர்

ரோஜா மலர் 4. முத்திப்பேறு பெற்ற ஆலன் ரோச்

ரோஜா மலர் 5. ஜெபமாலைப் பக்தி சபை

ரோஜா மலர் 6. மரியாயின் சங்கீத மாலை

ரோஜா மலர் 7. ரோஜா மலர்க்கிரீடம்

ரோஜா மலர் 8. ஜெபமாலை அதிசயங்கள்

ரோஜா மலர் 9. பகைவர்கள்

ரோஜா மலர் 10. அற்புதங்கள்

ரோஜா மலர் 11. விசுவாசப் பிரமாணம்

ரோஜா மலர் 12. பரலோக மந்திரம்

ரோஜா மலர் 13. பரலோக மந்திரம் (தொடர்ச்சி)

ரோஜா மலர் 14. பரலோக மந்திரம் (தொடர்ச்சி)
ஜெபமாலை சொல்வதெப்படி?


மரியாயே வாழ்க!

Reprint : 2003, 2011, 2017
Nihil Obstat : J.M. NICHOLAS
Imprimatur: M. AMBROSE Bishop of Tuticorin 13-05-1976

வெளியிடுவோர் : மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை
ரோஸா மிஸ்திக்கா 14518, சகாயமாதாபட்டணம் 2-வது தெரு, வி.வி.டி. மேல்நிலைப் பள்ளி எதிரில், மேஜர் P.O. தூத்துக்குடி 628 002. தமிழ்நாடு, இந்தியா. & 9487609983
விலை ரூ 80.00 தபாலில் விலை .. 90.00