இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ ஞான யுத்தம்


சர்வேசுான் மீது நம்பிக்கை வைப்பதற்கு புத்திமதிகள்

ஆத்தும சரீர தத்துவங்களின் நற்பிரயோகம்; புத்தியானது அறியாமையையும் விநோதப் பிரியத்தையும் விலக்கும் முறை

எந்தக் காரியத்தையும் நியாயமாய் நிதானித்து அறிவதற்குத் தடை செய்வதெது. உதவி செய்வதெது என்பது

இந்த புத்தகம் நமது இணையத்தில் வெளிவர உதவிய தூத்துக்குடி சகோ.மகிபன் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...