இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

முகம் நோக்கினேன் சிரம் தாழ்த்தினேன் ***

முகம் நோக்கினேன் சிரம் தாழ்த்தினேன்
கரம் நீட்டி காணிக்கை தனை ஏந்தினேன் இறைவா

1. இறைவாக்கு வழிநின்று இனிதாகவே
இறைவா என் வாழ்வெல்லாம் பணியாகவே
அனைத்தும் உன் மகிமைக்கு அணியாகவே
அடைந்தேன் உன் திருப்பாதம் சரணாகவே

2. உமதாசி தினம் வேண்டும் நிறைவாகவே
சமநீதி சமுதாயம் உருவாகவே
வறியோர் தம் வாழ்விங்கு வளமாகவே
விடியட்டும் புதுவாழ்வு விரைவாகவே