இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

எமை முழுதும் உமக்களிக்க எமக்கிருக்கும் ஆசைதனை ***

எமை முழுதும் உமக்களிக்க எமக்கிருக்கும் ஆசைதனை
எடுத்துரைக்கக் கூடிவந்தோம் ஏற்றருள்வீர் ஆண்டவரே

1. இயேசுவுடன் உமை வணங்க நேசமுடன் நன்றி சொல்ல
ஆசையுடன் மன்றாட தோஷமெல்லாம் தீர்ந்திடவே

2. கல்வாரி மலைமேலே பலியான இயேசுவையே
பலியாகத் தரவந்தோம் ஏற்றருள்வீர் ஆண்டவரே