இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

காணிக்கை தரும் நேரம் நான் என் மனம் தருகின்றேன் ***

காணிக்கை தரும் நேரம் நான் என் மனம் தருகின்றேன்
ஏற்றருளும் தெய்வமே
எளியவர் தருகின்ற காணிக்கையை

1. படைப்புகள் பலவாகினும் பரமன் உமக்கே சொந்தம்
அதில் மலராகும் என் மனம் உன்னிடத்திலே
மனம் காண ஏற்றிடுமே

2. பிறரன்புப் பணிகளெல்லாம் தலைவன் உமதன்றோ
என்றும் உமதன்புப் பணியில் என் வாழ்வினை
பலியாக ஏற்றிடுமே