இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

அர்ச். பிலோமினம்மாள் - முன்னுரை

 J M J

புதிய நட்சத்திரம்

புனித பிலோமினா


முதல்  பதிப்பு: 

11.8.2000 - அர்ச். பிலோமினா திருநாள்


நான்காம் பதிப்பு: 

டிசம்பர் 25, 2019 -கர்த்தர் பிறந்த திருநாள்வெளியிடுவோர்:

சகோ. தனராஜ் ரொட்ரிக்ஸ்

தேசிய ஊக்குவிப்பாளர்

வாழும் ஜெபமாலை தேசிய மையம்

4, பவனந்தியார் 5-வது குறுக்குத் தெரு,

காமராஜபுரம், சென்னை 600 073.

90 94 059 059 ; 97 90 91 92 03.


வெளியிட உதவி:

சகோ. A.J. ரூபன்,

துணை தேசிய ஊக்குவிப்பாளர்

வாழும் ஜெபமாலை.

திவ்யா ஆப்டிகல்ஸ், காந்தி ரோடு,

வந்தவாசி.

9842035113.


விலை : ரூ. 50.00